Eindrapport business case : een digitale basisinfrastructuur voor de de duurzame omgang met digitale collecties

TitleEindrapport business case : een digitale basisinfrastructuur voor de de duurzame omgang met digitale collecties
Publication TypeRapport
Year of Publication2022
Corporate AuthorsDigitaal Vlaanderen
Pagination76 pp.
Date Published11/2022
AbstractEen co-creatief traject met zo’n 100 experten uit de cultureel-erfgoedsector heeft geleid tot het in kaart brengen van functionele oplossingen die samen moeten leiden tot het opzetten van ‘Een digitale basisinfrastructuur voor de duurzame omgang met digitale collecties’. Dit is de titel van het business case traject waar het Departement Cultuur, Jeugd en Media, ons, Digitaal Vlaanderen vorig jaar opdracht toe heeft gegeven. Deze oplossingen vormen samen een toekomstbeeld op het proces, de nodige functionaliteit en onderliggende infrastructuur om te komen tot een publieksgerichte digitale ontsluiting van collecties. Hierop lag althans de focus van dit traject. Er bestaan immers nog andere finaliteiten voor het digitaliseren van collecties. Deze infrastructuur is niet louter technisch van aard. Naast het uitwerken van oplossingen om via onder andere crowd sourcing, artificiële intelligentie, internationale en lokale bronnen te komen tot het verrijken van gestandaardiseerde digitale collectiedata, is er ook gewerkt aan oplossingen om te komen tot het versterken van de digitale maturiteit, kennis, expertise en capaciteit binnen de cultureel-erfgoedsector. Dit laatste wordt algemeen beschouwd als een essentiële vereiste om optimaal gebruik te kunnen maken van de oplossingen die worden voorgesteld. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook gewerkt aan een oplossing voor het beheer van rechten en licenties om het hergebruik en de ontsluiting van collectiedata vlot en duurzaam te laten verlopen.
Citation Key4968
  • Documentatie
  • |
  • 16-12-2022