Nieuw in ons team: Wouter Vanderbist

Foto Wouter Vanderbist

Wouter Vanderbist ging op 13 februari van start bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken in het kader van een beroepsinlevingsstage. Hij gaat aan de slag als projectmedewerker krantendigitalisering om het project Primeur te ondersteunen.

Wouter behaalde in 2019 een master Kunstwetenschappen & Archeologie aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij zich specialiseerde in erfgoedstudies. Tijdens stages aan groentemuseum ‘t Grom in Sint-Katelijne-Waver en Werkplaats Immaterieel Erfgoed legde hij zich toe op het systematisch waarderen van cultureel erfgoed. Tijdens zijn stage aan ‘t Grom leerde hij voor het eerst hands-on te werken met erfgoedobjecten en deze te registreren en inventariseren. Die kennis bouwde hij verder uit bij Erfgoedcel Zuidrand, waar hij tijdens een studentenjob werkte als collectieregistrator. In 2022 studeerde hij af aan de VUB met een Educatieve Master in de Cultuurwetenschappen.

In zijn vrije tijd is Wouter bestuurslid van de heemkring Campenholt in Kampenhout. Daar ontwikkelde hij een passie voor wat hij liefdevol ‘kleine geschiedenis’ noemt, lokale verhalen vol betekenis. Telkens weer ervaart hij in de praktijk wat onderzoek op bijvoorbeeld lokale kranten, bevolkingsregisters, postkaarten en bidprentjes aan mooie verhalen boven water brengt. Hij hoopt in deze stage meer ervaring op te doen met het hanteren van dit soort historische bronnen en in de praktijk te leren hoe je deze bronnen het best digitaal registreert.

Tijdens zijn stage aan de Vlaamse Erfgoedbibliotheken zal hij werken aan de digitale registratie van historische kranten, zowel achter de laptop op kantoor als op locatie bij beheerders van bibliothecaire erfgoedcollecties. De registratie van deze kranten gebeurt in het kader van het krantenreddingsproject Primeur, waarbinnen 630.000 pagina’s bedreigd krantenerfgoed worden gedigitaliseerd. Wouter ondersteunt het project tijdens verschillende stappen.

Naast de registratie helpt hij ook bij de veilige verpakking van de kranten vóór transport en het controleren van geregistreerde gegevens. Hij werkt verder mee aan de verrijking van de beschrijvingen van deze krantentitels in krantencatalogus Abraham. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van bijkomende registratierichtlijnen en het verzamelen en toevoegen van extra informatie uit online en gedrukte bronnen. Tot slot zal hij indien nodig bijspringen bij de uitvoering van Nieuwe Tijdingen, het andere krantenproject van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken.

Logo EFRO

Primeur ​kadert in het relanceplan Vlaamse Veerkracht en wordt gerealiseerd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 06-03-2023
  • |
  • Sophia Rochmes (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)