Textielerfgoed in je collectie? Vul dan de bevraging van ETWIE in!

Tekening van een dame in een groene jurk en een dame in een blauw oranje outfit

Modetijdschriften, boeken over streekdracht, handleidingen van weefgetouwen, publicaties over de katoenhandel of toneelteksten met instructies over kostumering, allemaal zijn het vormen van textielerfgoed. ETWIE, de landelijke dienstverlener voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed, brengt dit erfgoed nu in kaart.

Vlaanderen kent een rijk verleden in de textielproductie. Denk maar aan de Vlaamse wandtapijten, de lakennijverheid, de weefgetouwen en spinnewielen van de vlasnijverheid, en de katoenfabrieken in vele Vlaamse steden. Maar wat rest er ons vandaag nog van dit textielerfgoed? Wie weet nog hoe de machines en getouwen werken? Hoe kunnen onderzoekers of ontwerpers op een duurzame manier opnieuw aan de slag gaan met dit erfgoed?

Om dit uit te zoeken startte ETWIE, de landelijke dienstverlener voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed, in 2020 het netwerk rond textielerfgoed in Vlaanderen. ETWIE inventariseerde dit erfgoed samen met Industriemuseum, Design Museum Gent, Texture, Museum van Deinze en de Leiestreek, MUST Ronse, Stadsmuseum Lokeren, SteM Sint-Niklaas, PARCUM, MAS, Modemuseum Antwerpen, Modemuseum Hasselt en Openluchtmuseum Bokrijk.

Maar niet enkel musea bewaren textielerfgoed. Ook archieven en erfgoedbibliotheken bezitten in hun collecties materiaal over mode, kostumering, ontwerpers of textielfabrikanten. Denk maar aan modetijdschriften, kostuumboeken, stalenboeken, ontwerpen voor wandtapijten, handleidingen van stikmachines enz. Bovendien belichten heel wat publicaties de geschiedenis van textielerfgoed, zoals de handel en teelt van grondstoffen voor textiel, de productieprocessen, belangrijke industriëlen en ontwerpers, technologische innovaties of tolheffingen op textiel.

Dit jaar richt ETWIE zich op dit verborgen erfgoed, dat nog niet eerder in kaart werd gebracht. En daarvoor doet het een beroep op alle organisaties die bibliothecair erfgoed rond textiel bewaren. Draag jij ook je steentje bij en vul je de bevraging in vóór 14 april? 

Werk je voor een erkende erfgoedbibliotheek? Dan contacteert ETWIE jouw organisatie rechtstreeks en hoef je de bevraging nu nog niet in te vullen.

Wie meer wilt weten over het themanetwerk textielerfgoed of de veldtekening van de musea, kan een kijkje nemen op de website van ETWIE.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 06-03-2023
  • |
  • Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)