Een terugblik op de vierde Collegagroep ‘Digitalisering van Periodieken’

workshop kwaliteitscontrole

Op donderdag 5 oktober kwamen 27 collega’s uit de sector samen voor de vierde collegagroep ‘Digitalisering van periodieken’ georganiseerd door de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken, meemoo en FARO. Voor deze leerrijke dag trokken we naar de Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven om ondergedompeld te worden in de thema’s van kwaliteitscontrole en samenwerkingen binnen digitaliseringsprojecten. 

Workshop kwaliteitscontrole

Astrid Theerens (meemoo) beet de spits af met een workshop kwaliteitscontroles van beeldbestanden. Zij deelde haar inzichten gebaseerd op haar eigen ervaringen binnen het GIVE-krantenproject Primeur. De deelnemers kregen eerst een inleiding over het belang van kwaliteitscontroles om vervolgens zelf enkele kwaliteitseisen te controleren aan de hand van ‘targets’. Dit zijn opnames van testkaarten die kwaliteitscontrole van beeldbestanden mogelijk maken.

Onder begeleiding van Astrid controleerden de deelnemers met behulp van de tool Delt.ae de kallibratie, kleurnauwkeurigheid, beeldscherpte en resolutie van de targets volgens de verkozen richtlijn (bv. Metamorfoze Light). Met GIMP leerden de deelnemers ook de bol- of tonvorming, de grootte en de tonen van een opname onder de loep te nemen.

workshop kwaliteitscontrole workshop kwaliteitscontrole

Samenwerkingen binnen digitaliseringsprojecten

De namiddag stond in het teken van delen van opgedane expertise en lessen uit projecten in de veld. Als eerste wierp Elise Dewilde (CAVA, Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven) een terugblik op de externe digitalisering van vrijzinnige humanistische tijdschriften via de projecten Contested Content (2019 - 2020) en ICHICH (2022 - 2024). Hoe zag hun lastenboek eruit? Hoe zou ze de samenwerking met een digitaliseringspartner aanpakken op basis van haar ervaringen? Elise benadrukte vooral de nood aan een grotere uitwisseling van ervaring en kennis, maar ook de lancering van gezamenlijke projecten en afspraken die toekomstige digitalisering van periodieken kunnen bevorderen.

Vervolgens kwam Willy Van de Vijver (stadsarchief van Mechelen) spreken. Hij gaf de deelnemers inkijk in de unieke samenwerking die is gestart in 2008 tussen privaat en publieke partners voor de externe digitalisering, duurzame archivering en intra-muros ontsluiting van de De Gazet van Antwerpen en De Gazet van Mechelen. Na het uitzetten van de doelstellingen, rolverdeling, krachtlijnen en verloop van het langdurig project maakte Willy een balans op van de voor- en nadelen van de keuzes die binnen het project zijn gemaakt en adviezen voor de toekomst.

Als laatste lichtte Montaine Denys (vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken) en Michiel Jacobs (Gemeentearchief Beveren) het tipje van de sluier op van het lopende digitaliseringstraject binnen het project Nieuwe Tijdingen. De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken werkt samen met meemoo en vier projectpartners aan een piloot digitalisering gefocust op de digitalisering van kleine krantencollecties uit verschillende type organisaties. Ze gaven een uitzet van de stappen die reeds zijn gezet: de titelselectie en de registratie en verpakking van kranten ter voorbereiding van transport en digitalisering. Ter afsluiting stonden Michiel en Montaine stil bij de lessen die ze tot nu toe hebben getrokken uit de samenwerking.

Rondleiding Digitaal Labo KU Leuven

In de namiddag kreeg de groep een tweedelige rondleiding. Samen met Bruno Vandermeulen, diensthoofd digitalisering en document delivery bezochten we het spiksplinternieuwe scanatelier voor moderne bronnenliteratuur. Aansluitend bezochten we ook het Digitaal Labo voor historische bronnen onder begeleiding van Hendrik Hameeuw, specialist in technische en wetenschappelijke beeldvorming. Tijdens de rondleiding gaven de collega's uitleg over hun werkwijze. Ze bespraken de verschillende soorten scanners en fotostudio's die ze tot hun beschikking hebben, evenals voor welke materiaaltypes en doeleinden deze geschikt zijn.

scanatelier KU Leuven Bibliotheken

Meer info

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en blijf op de hoogte van toekomstige bijeenkomsten. Vragen, opmerkingen en suggesties rond de collegagroep kan je naar sophia@vlaamse-erfgoedbibliotheken.be sturen.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 11-10-2023
  • |
  • Montaine Denys (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)