Erfgoedbibliotheken in Vlaanderen. Een portrettengallerij

TitleErfgoedbibliotheken in Vlaanderen. Een portrettengallerij
Publication TypeWetenschappelijk artikel
Year of Publication2008
AuthorsDe Rynck, Patrick
JournalOKV. Openbaar kunstbezit Vlaanderen. Kunst- en erfgoedtijdschrift
Volume46
Issue1 (Themanummer Erfgoedbibliotheken in Vlaanderen)
Pagination1
Date Published03/2008
ISSN13734837
Citation Key621
  • Documentatie
  • |
  • 25-05-2010