Het Ruusbroecgenootschap en de Abdij van Averbode

TitleHet Ruusbroecgenootschap en de Abdij van Averbode
Publication TypeWetenschappelijk artikel
Year of Publication2008
AuthorsDe Rynck, Patrick
JournalOKV. Openbaar kunstbezit Vlaanderen. Kunst- en erfgoedtijdschrift
Volume46
Issue1 (Themanummer Erfgoedbibliotheken in Vlaanderen)
Pagination14-21
Date Published03/2008
ISSN13734837
Citation Key625
  • Documentatie
  • |
  • 25-05-2010