Handleiding voor de Short Title Catalogus Vlaanderen

TitleHandleiding voor de Short Title Catalogus Vlaanderen
Publication TypeBoek
Year of Publication2005
AuthorsVan Impe, Steven, Stijn van Rossem, and Goran Proot
Series TitleArmarium. Publicaties voor erfgoedbibliotheken
Volume1
EditionTweede, herziene uitgave
Number of Pages182
PublisherOverlegplatform ‘Erfgoedbibliotheken Vlaanderen’
CityAntwerpen
ISBN1782-1789
ISBN9080707937
Depot NumberD/2005/0306/179 (gedrukt); D/2010/12377/2 (digitaal)
Abstract

Herziene versie van de oorspronkelijke STCV-handleiding uit 2002. Op basis van de opgedane praktijkervaring bevat deze editie veel kleine aanpassingen en correcties. Onduidelijke of dubbelzinnige formuleringen werden weggewerkt, de onderdelen werden herschikt. In het bijzonder werd de handleiding vanuit het oogpunt van het niet-Nederlandstalige drukwerk kritisch onder de loep genomen. Sinds september 2004 is het STCV-project immers ook Latijns, Frans, Italiaans en anderstalige drukwerk gaan beschrijven.

Notes

Op deze handleiding verscheen een eerste aanvulling in 2007.

Deze versie van de STCV-handleiding is niet langer actueel.

Ga naar http://manual.stcv.be voor de laatste stand van zaken.

Citation Key648
  • Documentatie
  • |
  • 20-06-2010