STCV-Handleiding: aanvulling 1

TitleSTCV-Handleiding: aanvulling 1
Publication TypeRapport
Year of Publication2007
AuthorsVan Impe, Steven
AbstractDe tweede, herziene uitgave van de STCV-handleiding (2005) is momenteel de geldende norm voor het STCV-beschrijvingswerk. Om een consequente behandeling te garanderen van een aantal frequent opduikende problemen die niet of onvoldoende beantwoord werden in de Handleiding werd in 2007 deze eerste aanvulling op het bestaande regelwerk uitgewerkt.
NotesDeze versie van de STCV-handleiding is niet langer actueel. Ga naar http://manual.stcv.be voor de laatste stand van zaken.
Citation Key742
  • Documentatie
  • |
  • 19-06-2010