Rotterdams nieuwsblad 1929-1946

TitleRotterdams nieuwsblad 1929-1946
Publication TypeWebsite
Corporate AuthorsGemeentearchief Rotterdam
Year of Publication2008
AbstractHet 'Rotterdams nieuwsblad' is een Nederlands dagblad dat verscheen van 1878 tot 1991 en werd uitgegeven door uitgeverij Sijthoff in Rotterdam. Tot in de jaren 1970 werd de titel 'Rotterdamsch nieuwsblad' gespeld. In 1991 fuseerde de krant met 'Het vrije volk' tot 'Rotterdams Dagblad', dat op zijn beurt in 2005 opging in het 'Algemeen Dagblad'. Deze webstek ontsluit alle edities van het 'Rotterdams nieuwsblad' die van 1929 tot en met 1946 zijn verschenen.
URLhttp://rjb.x-cago.com/kranten/index.do
  • Documentatie
  • |
  • 07-06-2010