De Short Title Catalogus Vlaanderen. Voorstelling van een veelzijdig onderzoeksinstrument

TitleDe Short Title Catalogus Vlaanderen. Voorstelling van een veelzijdig onderzoeksinstrument
Publication TypeConferentiebijdrage
Year of Publication2004
AuthorsProot, Goran
EditorDelsaerdt, Pierre, and Koen De Vlieger-De Wilde
Conference NameBoekgeschiedenis in Vlaanderen. Nieuwe instrumenten en benaderingen. Handelingen van het Contactforum gehouden te Brussel, 28 november 2003
Date Published01/2004
Conference LocationBrussel
Citation Key994
  • Documentatie
  • |
  • 07-06-2010