Zoeken: 2011-12

1 result

Results

Acquiring key competences through heritage education | Documentatie | 09-12-2011

Voorpagina van de publicatie
Van Lakerveld, Jaap, and Ingrid Gussen. Acquiring key competences through heritage education., 2011.

In 2005 formuleerde de Raad van Europa een reeks sleutelcompetenties die elke burger nodig heeft om optimaal mee te draaien in de hedendaagse samenleving. Denk aan beheersing van de eigen taal en vreemde talen, burgerschap en mediawijsheid. In Vlaanderen werden deze basiscompetenties opgenomen in de vakoverschrijdende eindtermen (ook wel VOETen...

open boek | more