Documentatie signaleren

In het documentatieoverzicht vindt u boeken, rapporten, artikels, websites, databanken en andere bronnen die relevant zijn voor beheerders van erfgoedbibliotheken. Wat nuttige informatie is, weet u als 'gebruiker' van onze website natuurlijk het beste. Daarom krijgen we graag suggesties om onze bibliografie verder uit te breiden.

Via dit formulier kunt u ons snel en eenvoudig op de hoogte brengen van úw documentatietip voor erfgoedbibliothecarissen. Alvast bedankt voor uw input!

Bron

Als de bron in zijn volledigheid raadpleegbaar is via internet, geef dan de URL op van het digitale object (liefst een permalink, handle, DOI, ...).

Als de bron niet online beschikbaar is, kunt u hier een kopie uploaden. Documenten onder auteursrecht worden door ons opgenomen in onze digitale bibliotheek maar worden niet zonder meer vrij ter beschikking gesteld via internet.

Als een beschrijving van de bron te vinden is in een online catalogus, kunt u hier de URL van het record opnemen.

Vul voldoende bibliografische gegevens in om ons in staat te stellen de bron te traceren en met een correcte beschrijving op te nemen in ons documentatieoverzicht. Gegevens die te vinden zijn via de hierboven vermelde URL, cataloguslink of het meegestuurde bestand hoeft u niet opnieuw te vermelden. De vooraf ingevulde items zijn ter suggestie.

Indiener

Mochten wij vragen hebben over uw documentatietip, dan zullen wij u via dit adres contacteren. Uw adres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.