Databanken en websites

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken onderhoudt een aantal databanken, die publiek toegankelijk zijn. Hieronder een kort overzicht. Over alle databanken vindt u uitgebreidere informatie in bijbehorende dossiers.

Flandrica.be | Erfgoedbiliotheken online

Logo Flandrica.beFlandrica.be biedt een keur aan volledig gedigitaliseerde werken bewaard in zes belangrijke Vlaamse erfgoedbibliotheken. Flandrica.be is een etalage waarin het aangenaam snuisteren is.

Abraham - Catalogus van Belgische kranten in Vlaamse bibliotheken en erfgoedinstellingen

Abraham is een online databank van Belgische kranten bewaard in Vlaamse bibliotheken en andere erfgoedinstellingen, op papier, als microvorm en in digitale vorm.

Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken

De Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken brengt het bibliotheekerfgoed bij instellingen en organisaties in Vlaanderen en Brussel zo volledig mogelijk in kaart.

Short Title Catalogus Vlaanderen

Logo STCVDe Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) is een retrospectieve bibliografie van drukken die van de pers kwamen in Vlaanderen vóór 1801.

Het Dagelijks Boek. Zeventiende-eeuwse lectuur anders bekeken

Deze online tentoonstelling toont twaalf boeken die in onze gewesten gedrukt werden in de 17de eeuw.Welke boeken drukten in die tijd hun stempel op het dagelijks leven? En wat hebben ze ons vandaag nog te vertellen? 

  • Infopagina
  • |
  • 24-10-2013