Schadeatlas bibliotheken bestellen

Voorpagina van de publicatie Schadeatlas bibliotheken. Hulpmiddel bij het uitvoeren van een schade-inventarisatie (2e editie, 2019) | gratis

Voorpagina van de publicatie Library Damage Atlas. A tool for assessing damage (2018) | gratis

  • Van onze Schadeatlas bibliotheken en Library Damage Atlas is een beperkte oplage gratis beschikbaar voor erfgoedbeheerders en specialisten ter zake in België. (We behouden ons het recht voor om toezending te weigeren.) 
  • Wil je meerdere exemplaren bestellen? Neem dan contact op met administratie@vlaamse-erfgoedbibliotheken.be.
  • Wil je deze publicaties ontvangen in Nederland? Dan kan je ze gratis bestellen bij de KB in het Nederlands of in het Engels.
  • Are you located outside of Belgium or the Netherlands and would you like to order these publications? Then contact us via administratie@vlaamse-erfgoedbibliotheken.be. 
         
  • Infopagina
  • |
  • 22-03-2010