Websites: Vlaamse pers

Voorpagina van de publicatie

BelgicaPress - Belgische dagbladpers (1821-1970)

http://belgicapress.be

Onder het toezicht van het Federale Wetenschapsbeleid (BELSPO) zijn de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) en het Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) een project gestart voor het digitaliseren van de Belgische pers. Omwille van bepalingen omtrent het auteursrecht worden enkel kranten online aangeboden die vrij zijn van rechten.
Kranten | Online kranten | Vlaamse pers | Waalse pers

Voorpagina van de publicatie

Digitale bronnen Amsab-ISG

http://www.amsab.be/collectie/302-digitale-bronnen

Tot Amsabs online raadpleegbare gedigitaliseerde bronnen behoren onder meer: - 'Korrespondentieblad' (1907-1914); - 'De Belgische vakbeweging' (1918-1940); - 'Journal des correspondances' (1907-1914); - 'Le mouvement syndical belge' (1918-1940); - 'De volkswil' (1893-1951); - 'De vrouw' (1893-1900); - 'De vlasbewerker' (1896-1904); - 'De textielarbeider' (1907-1914). Elk exemplaar kan als pdf-document worden gedownload en dan full text worden doorzocht.
Kranten | Online kranten | Socialistische pers | Vakbondspers | Vlaamse pers | Waalse pers

Voorpagina van de publicatie

Digitale Krantenarchief - DADD vzw en Stadsarchief Aalst

http://aalst.courant.nu

Digitale Krantenarchief bevat een verzameling gedigitaliseerde kranten uit de regio Aalst, vooral uit de jaren 1830-1950. De databank is een initiatief van Documentatiecentrum en Archief voor Daensisme en Hedendaagse Geschiedenis van de Denderstreek en Stadsarchief Aalst.
Databank | Kranten | Online kranten | Regionale pers | Vlaamse pers

Voorpagina van de publicatie

Erfgoedbank Waasland. Kranten en tijdschriften

https://www.waaserfgoed.be/Detail/collections/89

Deze webstek met gedigitaliseerde kranten uit het Land van Waas is een initiatief van Erfgoedcel Waasland. Er kan worden gegrasduind in 'De Schelde' (1886-1940), 'Gazette van Temsche' (1879-1944), ‘Nieuwsblad van Temsche’ (1945-1960), 'De klok' (1863-1898), 'Gazette van Beveren-Waas' (1842-1914), 'Gazette van Lokeren' (1848-1914) en 'Gazette van St. Nicolaes' (1853-1858).
Databank | Kranten | Online kranten | Regionale pers | Vlaamse pers

Voorpagina van de publicatie

Gescande Oostendse Documenten

http://god.biboostende.be

Gescande Oostendse Documenten is de digitale krantenverzameling van Bibliotheek Kris Lambert. Ze bevat een selectie Nederlandstalige en Franstalige dag- en weekbladen uit Oostende en de kustregio vanaf 1850.
Databank | Kranten | Lokale pers | Online kranten | Vlaamse pers

Voorpagina van de publicatie

Historische Kranten Ieper-Poperinge (C07)

http://www.historischekranten.be/

De databank Historische Kranten bevat meer dan 140.000 gedigitaliseerde krantenpagina's met lokaal en regionaal nieuws uit de streek Ieper-Poperinge. Je kan de kranten uit de regio Ieper-Poperinge niet alleen virtueel doorbladeren op zoek naar 'oud' nieuws, je kan ze op woordniveau doorzoeken, delen en downloaden. De digitale kranten tot en met 1944 zijn volledig openbaar en toegankelijk vanop elke computer met internettoegang. Omwille van het auteursrecht zijn kranten jonger dan 70 jaar slechts beperkt openbaar toegankelijk. De kranten werden gedigitaliseerd in het kader van Geheugen van Ieper, een project van Erfgoedcel Ieper, en het project Het Wekelijks Nieuws van de stad Poperinge. Ze worden bewaard in de stadsarchieven van Ieper en Poperinge. Historische Kranten is een initiatief van Erfgoedcel CO7, in het kader van het erfgoedconvenant afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en CO7.
Databank | Kranten | Online kranten | Regionale pers | Vlaamse pers | e-Erfgoed

Voorpagina van de publicatie

Historische kranten uit Leuven

https://krantencollectie.be/

Krantencollectie.be is een online platform waar de gedigitaliseerde krantencollectie uit de 19de en 20ste eeuw van het Stadsarchief Leuven geraadpleegd kan worden. Er kan door kranten worden gebladerd, op verschillende onderwerpen worden gezocht en een eigen krantencollectie worden samengesteld. Door een samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek van België is er op dit platform ook toegang tot de historische kranten uit het fonds Gaston Mertens. In de toekomst zal de te raadplegen collectie, in samenwerking met verschillende partners, worden uitgebreid met gedigitaliseerde kranten uit de hele provincie.
Databank | Kranten | Online kranten | Regionale pers | Vlaamse pers

Voorpagina van de publicatie

Kranten - Liberas

https://www.liberas.eu/collectie/kranten/

Liberas beschikt over een uitgebreide collectie liberale kranten, liberale weekbladen en liberale partijperiodieken (meer dan 2.600 plaatselijke, nationale en internationale titels). Enkele titels zijn gedigitaliseerd en op deze website volledig doorzoekbaar (zoekbalk op deze pagina). Het gaat hier concreet om Baes Kimpe (1857-1859), De Blauwe Vaan (1922-1966), De Goedendag (1913), De Roskam (1909-1911), De Schakel (1966-1972), Diesterwegs Hulpkas (1914), Eerst Vrij (1958), Eerst Vrijheid (1956-1958), Het Arbeidersblad (1893), Het Volksbelang (1867-2016), Het weekblad van Yper en het arrondissement (1914), La Flandre Libérale (1874-1910), L’Appel (1914), Liberaal Weekblad van Sint-Amandsberg (1885-1888), Neohumanisme (1936-1965), Ons Gedacht (1928), Onze Strijd (1919-1925), Paters en Nonnen (1877), Voor Taal en Vrijheid (1922-1929), Vrij (1947-1958) en Vrijheidsliefde (1933-1939). In de toekomst wordt dit verder aangevuld.
Kranten | Liberaal Archief | Online kranten | Vlaamse pers | e-Erfgoed

Voorpagina van de publicatie

Online archief De Postrijder

http://www.beeldbanktongeren.be/index.php/de-postrijder

Gedigitaliseerde exemplaren van 'De postryder der provincie Limburg' (1854-1939), bewaard in het Stadsarchief Tongeren.
Databank | Kranten | Lokale pers | Online kranten | Vlaamse pers