Medewerkers

Coördinator
Expert Erfgoeddata en informatiebeheer
Projectleider MMFC/Comites latentes
portretfoto jonge vrouw
Projectmedewerker Nieuwe Tijdingen
Registrator Bibliothecair erfgoed
Projectmedewerker STCV
Sarah Fierens
Projectleider DBNL Vlaanderen
Sara Moens
Expert Collecties
Projectleider Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken
Sophia Rochmes
Projectleider Krantendigitalisering
Projectleider oude drukken en expert analytische bibliografie
Beleidsmedewerker
Projectmedewerker MMFC
(stagiair)
Projectmedewerker Primeur
(stagiair)
Bo Keulen
Projectmedewerker vroegmoderne drukken
(stagiair)
vrouw met halflang haar
Projectmedewerker middeleeuwse handschriften
(vrijwilliger)
Projectmedewerker middeleeuwse handschriften
(vrijwilliger)