Congres 'The Jesuits of the Low Countries: identity and impact (1540 – 1773)'

Jezuïeten en hun boeken (Poster tentoonstelling)

Van 3 tot 5 december 2009 organiseert het  Jesuitica-project (Instituut voor de Studie van Spiritualiteit / K.U.Leuven – Faculteit Godgeleerdheid), samen met het Nederlands Instituut voor Jezuïeten Studies (NIJS, Amsterdam) een internationale conferentie met als thema The Jesuits of the Low Countries: identity and impact (1540 – 1773). Een van de sprekers is Diederik Lanoye, projectmedewerker STCV van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Conferentie

Deze internationale conferentie focust op de jezuïeten van de Lage Landen vóór de opheffing, hun meervoudige identiteit en hun invloed op allerlei maatschappelijke domeinen. Speciale nadruk wordt gelegd op nieuw onderzoek en nieuwe onderzoeksmethoden. Een aantal van de beste onderzoekers op het vlak van jezuïetenstudies presenteren hun onderzoeksmethoden en -resultaten. In workshops leggen jongere onderzoekers, doctorandi en mensen die pas gepromoveerd zijn hun nieuwe inzichten ter discussie voor. Daarnaast biedt de conferentie een unieke gelegenheid aan bibliothecarissen en archivarissen om in contact te treden met internationale onderzoekers die vragende partij zijn naar steeds meer en betere informatie, en naar nieuwe hulpmiddelen ter ontsluiting van de beschikbare informatie over de jezuïeten in de Lage Landen.

Vanaf de stichting tot de opheffing in de achttiende eeuw, heeft de Sociëteit van  Jezus in de Lage Landen een diepgaande invloed uitgeoefend op cultureel, religieus en politiek gebied. De jezuïeten leverden een belangrijke bijdrage aan het onderwijs, de wetenschappen  en de kunsten. Ook hun pastorale en spirituele methodes waren vernieuwend. Hun invloed en impact was groot, daarvan getuigen het groeiend aantal leden en de vele jezuïetenboeken die hier gedrukt werden.

Deze conferentie belicht de verzameling jesuitica-boeken in de Maurits Sabbebibliotheek (Faculteit Godgeleerdheid, K.U.Leuven, Leuven), de grootste in zijn soort ter werreld, en de mogelijkheden tot onderzoek die deze biedt. Deze collectie omvat de boeken uit de jezuïetenbibliotheken van Heverlee en Nijmegen.

Databank

Sinds 2004 worden deze boeken beschreven op een hoog niveau, en de resultaten worden zichtbaar in de Libis database en op de website  Jesuitica. Deze website  is ondertussen wereldwijd gekend bij de onderzoekers. Bij het einde van een eerste fase van dit catalografisch project vinden we het passend terug te blikken op wat gerealiseerd werd, maar kijken we evenzeer vooruit naar de toekomst.

Publicatie

Ter gelegenheid van deze conferentie wordt ook een nieuwe publicatie gelanceerd: Jesuit Books in the Low Countries, 1540-1773. A Selection from the Maurits Sabbe Library. In een zeventigtal bijdragen hebben meer dan vijftig onderzoekers hun inzichten neergeschreven met betrekking tot een welbepaalde selectie boeken, verschenen in de Nederlanden, geschreven van en over de jezuïeten – allemaal komende uit de Maurits Sabbebibliotheek. In deze publicatie komt men zodoende in contact met een veelheid aan perspectieven binnen het jesuitica onderzoek.

Tentoonstelling

Bij het begin van de conferentie wordt er eveneens een tentoonstelling geopend in de Maurits Sabbebibliotheek. Hierin worden de boeken uit de publicatie getoond in hun context, op de plaats waar vroeger in Leuven het jezuïetencollege stond. Deze tentoonstelling blijft in Leuven tot 16 januari 2010.

Registratie vooraf is verplicht, vóór 15 november 2009, liefst via de website Jesuitica. Daar vindt u alle nuttige info. Deelnameprijs bedraagt € 20 voor 3 dagen of € 10 per dag.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 05-11-2009
  • |
  • Eva Wuyts ()