Liber Trotula online op Historische Bronnen Brugge

Miniatuur uit Liber Trotula

Sinds 12-11-2009 is het zogenaamde Liber Trotula online beschikbaar via de website Historische Bronnen Brugge. Dit laatmiddeleeuws handschrift van de Openbare Bibliotheek Brugge bevat een tekst in de volkstaal over vrouwengeneeskunde. De anonieme auteur - het werk wordt toegeschreven aan de vrouwelijke arts Trota uit Salerno - heeft het vooral over de baarmoeder, menstruatie, onvruchtbaarheid en bevallingen.

Liber Trotula

Het Liber Trotula staat voor een lange traditie van praktijkgerichte, medische handboeken die teruggaan op een Latijnse tekst uit de 12de eeuw. Binnen deze traditie vormt het Brugse handschrift, samen met een handschrift in Kopenhagen en een in Hamburg, een aparte groep. De vertaling in het Nederlands kwam wellicht in de late middeleeuwen in westelijk Vlaanderen tot stand.

Historische bronnen

Historische Bronnen Brugge is een initiatief van de Erfgoedcel Brugge. De site fungeert als een lokaal platform voor het digitaal publiceren en ontsluiten van bronnenmateriaal dat een onvervangbare betekenis heeft voor de Brugse stadsgeschiedenis. De documenten die er aangeboden worden zijn inhoudelijk relevant voor de studie van het Brugse verleden of hebben een esthetisch belang als exponent van de Brugse cultuurproductie.

Behalve het Liber Trotula zijn op deze bronnensite nog zeven andere boeiende werken terug te vinden. De stukken komen uit diverse openbare of particuliere collecties. Het Prentenkabinet van de Brugse musea leverde een Oosters album en de Openbare Bibliotheek de incunabel Ovide moralisé, een middeleeuwse bewerking van de Metamorfosen. Over vogels is een middeleeuws handschrift uit de Duinenabdij met schitterende illustraties en moraliserende beschrijvingen van vogels die de middeleeuwer een spiegel moesten voorhouden.

Duiding

Elke bron wordt op verschillende manieren geduid zonder al te specialistisch te worden. De Erfgoedcel werkt hiervoor nauw samen met een wetenschappelijk redactiecomité waarin verschillende erfgoedpartners en wetenschappers zijn vertegenwoordigd. De ruimere context en betekenis van het Liber Trotula bijvoorbeeld wordt door hen geschetst in diverse artikels; van de Vlaamse dialectkenmerken over de medische wereld in de middeleeuwen tot de materiële beschrijving. Vertalingen naar hedendaags Nederlands of Frans, transcripties, registers, een literatuurlijst en lesbrief zijn andere voorbeelden van dergelijke toegangen op maat.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 15-12-2009
  • |
  • Eva Wuyts ()