Archives Damage Atlas verschenen

Atlas met schade

Op 12 april werd in Paramaribo het eerste exemplaar van de Archives Damage Atlas aangeboden aan de Nationaal Archief Suriname. De Archives Damage Atlas is de Engelstalige versie van de Schade-atlas Archieven , die in 2007 door Metamorfoze werd uitgeven.

De Archives Damage Atlas is een hulpmiddel bij het herkennen en classificeren van de schade aan archiefstukken. De atlas helpt schadesoorten te onderkennen, de oorzaken ervan te benoemen en kan tegelijk de aanzet vormen tot het opstellen van een conserveringsplan. In de atlas zijn 22 soorten schade in vijf categorieën onderverdeeld, namelijk band- en boekblokschade, chemische schade, mechanische schade, plaagschade en vochtschade. Elke schadesoort is geïllustreerd met foto’s om de herkenbaarheid te vergroten.

Deze internationale versie is mede mogelijk gemaakt door het programma Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed, dat zich richt op het behoud van het cultureel erfgoed in landen waarmee Nederland in het verleden nauwe relaties onderhield en een gemeenschappelijke geschiedenis heeft. Extra foto’s van archiefstukken uit de tropen en nieuwe paragrafen over documenten op lontarblad en schade toegebracht door termieten werden toegevoegd.

De Archives Damage Atlas is als pdf te downloaden op de website van het Nationaal Archief. De Nederlandse versie van de Schade-atlas is gratis te bestellen bij het Bureau Metamorfoze.

De schadeatlassen vindt u ook terug in ons documentatieoverzicht.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 12-04-2010
  • |
  • Eva Wuyts ()