Website Vlaamse Erfgoedbibliotheek online

Schermafbeelding website Vlaamse Erfgoedbibliotheek

De website van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek is officieel in de lucht gebracht door de coördinator van de organisatie, Eva Wuyts, tijdens de feestelijke voorstelling van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience op 11 juni 2010. Op het Overlegplatform Erfgoedbibliotheken dat eerder die dag plaatsvond, diende de website al als leidraad om de werking van de organisatie voor te stellen. David Coppoolse, stafmedewerker Ontsluiting en Digitalisering, lichtte op die bijeenkomst ook de website zelf toe.

Doelstelling

De website van Vlaamse Erfgoedbibliotheek is hét middel om de bestaande, gedistribueerde kennis van de ontluikende erfgoedbibliotheeksector te consolideren en centraal beschikbaar te maken, zo luidt het mission statement. De site wil informatie bieden die specifiek interessant is voor wie zich professioneel of vanuit persoonlijke interesse bezighoudt met het verzamelen, bewaren, onderzoeken of ontsluiten van bibliotheekerfgoed. Ze zal werken als een filter op informatie uit de bredere erfgoed- en bibliotheeksectoren, met daaraan toegevoegd informatie vanuit de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, haar zes partnerbibliotheken en andere instellingen die bibliotheekerfgoed beheren in Vlaanderen en Brussel. Naast actualiteiten wordt allerlei nuttige achtergrondinformatie aangeboden.

De website vervangt een aantal websites van voorlopers en bestaande projecten. Bovendien werden de databanken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek (STCV, Abraham Online en de collectiedatabank) erin geïntegreerd. Momenteel is de website nog vooral het publicatie-platform van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Op termijn zullen er ook community-functionaliteiten zoals fora, wiki en groepen aan worden toegevoegd. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek hoopt zo het actief delen van kennis en ervaring in de sector te stimuleren.

Filters en overzichten

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek beschikt op de website over verschillende manieren om informatie aan te bieden op een inzichtelijke manier. Er is gekozen om niet te werken met een klassieke menustructuur. Tags en taxonomieën laten u toe via filtering (faceted search) de informatie te localiseren die specifiek voor u interessant is.

Om dit nog te vergemakkelijken, worden er verschillende soorten 'startpunten' aangeboden. Voor nieuws, agenda, activiteiten en documenten is dit een eenvoudige overzichtspagina, waarbinnen gefilterd kan worden op onder andere datum en aandachtsgebied ('uitgelicht').

Het activiteitenoverzicht is een inventaris van de projecten en initiatieven die de Vlaamse Erfgoedbibliotheek ontplooit of waarin ze participeert. Het is de bedoeling een vergelijkbaar, retroactief overzicht te realiseren van activiteiten in de hele bibliotheekerfgoedsector. Zo moet het gemakkelijker worden aanspreekpunten te vinden voor het uitwisselen van kennis en ervaring.

Het documentatieoverzicht is een bibliografie van gedrukte en digitale bronnen voor beheerders van bibliotheekerfgoed. Naast een korte titelbeschrijving wordt een samenvatting en zo mogelijk een link naar een digitale versie van het materiaal opgenomen. Met opzet wordt evenveel aandacht besteed aan documentatie die (nog) niet in elektronische vorm beschikbaar is. De titelbeschrijving moet u in staat stellen ook een gedrukt boek of artikel snel te traceren.

Dossiers en startpagina's

Rond thema's van langere adem worden zogenaamde 'dossiers' aangeboden. Deze worden gepresenteerd als opeenvolgende pagina's met een inhoudsopgave. Momenteel bestaan er dossiers rond de organisatie van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek, het kwaliteitslabel voor erfgoedbibliotheken en de projecten Abraham en STCV.

Rond conservering en e-erfgoed zullen in de komende maanden dossiers worden opgebouwd. Voor deze onderwerpen vindt u al wel 'startpagina's' op de website. Startpagina's groeperen actualiteiten en achtergrondinformatie rond een bepaald thema. De huidige startpagina's (Oude drukken, Kranten, Conservering en e-Erfgoed) richten zich op onderwerpen waarrond de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een concrete werking heeft en waarvoor een specifiek doelpubliek bestaat.

Om op de hoogte te blijven van updates op de website van Vlaamse Erfgoedbibliotheek, kan u gebruik maken van de maandelijkse nieuwsbrief en verscheidene webfeeds (RSS).

Credits

David Coppoolse was verantwoordelijk voor het concept voor de website, de aanbestedingsprocedure en het opvolgen van de implementatie door de webontwikkelaar. Hij bouwde de collectiedatabank en maakte de stylesheets voor de databanken. Eva Wuyts was als communicatieverantwoordelijke nauw betrokken bij het opstellen van het concept en grafisch ontwerp en was verantwoordelijk voor het inhoudsplan. Diederik Lanoye, Elsje van Bellingen en Dennis Schouten leverden input vanuit hun projecten en aandachtsgebieden gedurende het hele proces. Alle medewerkers van de Vlaamse Erfgoedbiliotheek hebben hard gewerkt om te zorgen dat de website vanaf dag één een rijk gevuld geheel vormde.

Het erfgoedsteunpunt FARO leverde in de persoon van Bram Wiercx nuttig advies in de aanloopfase en bij de aanbesteding. De technisch en grafische realisatie was in handen van de firma dotProjects uit Gent. Jan Corthouts van Anet (Universiteitsbibliotheek Antwerpen) implementeerde de noodzakelijke aanpassingen aan de Abraham- en de STCV-databank. Het merendeel van het fotomateriaal op de website is van de hand van Stefan Tavernier (Superficies).

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 13-06-2010
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)