Bibliotheekschool Gent organiseert opleiding Behoudsmedewerker Erfgoed

VSPW Gent

Vanaf september 2010 organiseert de Bibliotheekschool Gent een opleiding Behoudsmedewerker Erfgoed, op vraag van en in overleg met de cultureel-erfgoedsector. Wie de opleiding met goed gevolg heeft voltooid, krijgt het Certificaat Behoudsmedewerker Erfgoed.

Sector

De cultureel-erfgoedsector is een steeds uitbreidende en heterogene sector met een grote verscheidenheid aan organisaties. Maar een aantal sleutelwoorden komt overal terug, zoals professionalisering, behoud en beheer, preventieve conservatie, zorg voor de collecties, … Zowel in musea en erfgoedbibliotheken als in depots en archieven wordt de roep om kwalitatieve zorg steeds luider.

De behoudsmedewerkers komen elke dag rechtstreeks in contact met de collecties of archiefbestanden. Het is dan ook van het grootste belang dat zij op de hoogte zijn van de materialen, van hun eigenschappen en bewaarcondities, van het belang van vroege schadeherkenning en van omgaan met de objecten. De kwaliteit van de zorg van nu zal bepalend zijn voor het bewaren van de collectie later, en dient dus aan een aantal hoge eisen te voldoen.

Opleiding

De opleiding richt zich tot al wie momenteel werkzaam is in de sector en instaat voor het behoud en beheer van het roerend erfgoed van zijn instelling. U krijgt elementaire basiskennis en vaardigheden aangeleerd die nodig zijn voor de goede preventieve zorg voor het materiële erfgoed. Dit is geen restauratiecursus!

De kennis en vaardigheden worden op een zo praktisch mogelijke wijze aangebracht. Er zijn studiebezoeken voorzien en een aantal lessen wordt georganiseerd op verplaatsing, in erfgoedinstellingen zelf, waar u onmiddellijk de verkregen kennis in praktijk kunt omzetten. Bij elke module is er op verschillende manieren terugkoppeling naar de eigen werksituatie.

De opleiding bestaat uit 6 modules en omvat in totaal 240 lestijden, gespreid over twee semesters. Nadat u alle eenheden met goed resultaat hebt gevolgd, krijgt u het Certificaat Behoudsmedewerker Erfgoed.

Meer informatie vindt u op de webstek van de Bibliotheekschool Gent.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 21-06-2010
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)