Europeana Regia digitaliseert 900 kostbare handschriften

Logo Europeana

Europeana Regia is een virtuele bibliotheek van koninklijke manuscripten uit het Europa van de Middeleeuwen en de Renaissance die tot stand komt als samenwerkingsverband tussen enkele biliotheken met belangrijke collecties op dit gebied (waaronder de Koninklijke bibliotheek van België), onder leiding van de Bibliothèque nationale de France (BnF).

Het project verenigt drie verzamelingen die momenteel over heel Europa zijn verspreid en die nog niet in gedigitaliseerde vorm beschikbaar waren:

  • de Karolingische handschriften (425 stuks)
  • de handschriften van de bibliotheek van het Louvre ten tijde van Karel V en Karel VI (167 stuks)
  • de bibliotheek van de Aragonese koningen van Napels (282 stuks)

In het kader van het project worden dus bijna negenhonderd manuscripten gedigitaliseerd. De totale kosten van het project bedragen 3,4 miljoen euro; de Europese subsidie bedraagt 1,7 miljoen euro. Hiervoor worden ruim driehonderduizend opnamen gemaakt. Het project startte in januari 2010 en zal worden afgerond in de loop van 2012.

De afbeeldingen zullen worden gemaakt als TIFF en zullen ter beschikking worden gesteld als JPEG via de websites van de deelnemende bibliotheken. De metadata zal worden gegenereerd via conversie van bestaande catalogi (verrijkt tijdens het project) of via rechtstreekse catalografie van de manuscripten. Dit gebeurt in de relevante talen van de bibliotheek waar het handschrift zich bevindt.

Voor alle manuscripten zal een aantal basisgegevens in het Engels, Frans, Duits en Spaans worden voorzien. Als metadataformaten worden EAD, Marc21 en TEI gebruikt voor de handschriften en XML voor de afbeeldingen. De metadata wordt beschikbaar gesteld via OAI voor aggregatie door Europeana en zal beschikbaar zijn voor andere portals zoals Manuscriptorium.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 23-06-2010
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)