De Krant van Toen is online

Schermafdruk van 'De krant van toen'

Sinds 26 mei is De Krant van Toen online. Die bevat het archief van de Leeuwarder courant, het Dagblad van het noorden en verschillende streekbladen uit Noord-Nederland.

Op de webstek www.dekrantvantoen.nl kan u digitaal bladeren door de kranten, maar ook zoeken op trefwoord. Op dit moment bevat de databank:

  • de Leeuwarder courant vanaf 1752;
  • het Dagblad van het noorden vanaf 2006. Het is de bedoeling om de totale krant, vanaf 1888, op te nemen;
  • de weekbladen van de NDC mediagroep vanaf oktober 2009;
  • de lokale bladen Frisia (1896-1977), Klaverblad (1967-1977) en Sawn Stjerren Nijs (vanaf 1949).

De webstek is een initiatief van de Stichting Digitaal Archief Noord-Nederland, een samenwerkingsverband tussen NDC mediagroep en het Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 01-06-2010
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)