Infosessie over het aanvragen van het kwaliteitslabel

Kunsten en Erfgoed - Toelichting kwaliteitslabel

Sinds het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 is het erkenningssysteem of het toekennen van een kwaliteitslabel uitgebreid van musea naar culturele archiefinstellingen én erfgoedbibliotheken. Dit betekent dat elke erfgoedbibliotheek die aan minimale kwaliteitsnormen voldoet kan erkend worden door de Vlaamse Gemeenschap. Aan deze symbolische erkenning zijn geen subsidies verbonden. Toch is het erg zinvol om over zo'n kwaliteitslabel te beschikken. Het schept vertrouwen tegenover derden voor bijvoorbeeld bruiklenen, schenkingen, samenwerking, wetenschappelijk onderzoek, …Via het exclusieve erkenningsteken kan het label ook aangewend worden om uw erfgoedbibliotheek in de kijker te werken.

Het aanvragen van een kwaliteitslabel verloopt volgens een procedure. Om die toe te lichten en om vragen over de meerwaarde, criteria en voorwaarden van het kwaliteitslabel te beantwoorden organiseerde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek op 11 juni 2010 tijdens haar eerste overlegplatform een infosessie. De presentatie die Katrijn van Kerchove van het Agentschap Kunsten en Erfgoed bracht over het kwaliteitslabel vindt u als documentatie op deze website.

Wie meer informatie wenst kan hiervoor terecht bij het Agentschap Kunsten en Erfgoed of op de dossierpagina's op deze website.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 10-06-2010
  • |
  • Eva Wuyts ()