KB Den Haag en Google tekenen overeenkomst digitalisering boeken

Koninklijke Bibliotheek Den Haag

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (KB) en Google tekenden een overeenkomst over de digitalisering door Google van minstens 160.000 boeken uit de KB-collectie. Het gaat om werken waarop geen auteursrecht meer rust en die dus onder het publieke domein vallen. De gedigitaliseerde boeken zullen volledig doorzoekbaar en gratis toegankelijk worden gemaakt via Google Books, de verschillende websites van de KB en Europeana.

De boeken die worden gescand vertegenwoordigen het merendeel van de rechtenvrije collectie van de KB. Ze vormen een belangrijke toevoeging op de rechtenvrije titels die al zijn gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt in Google Books. De verzameling omvat historische, juridische en maatschappelijke Nederlandse publicaties uit de 18de en 19de eeuw die van groot nut zullen zijn voor wetenschappers en onderzoekers, zowel binnen het Nederlandse taalgebied als daarbuiten.

De KB, nationale bibliotheek van Nederland, maakte begin dit jaar haar ambitie bekend om alle Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften vanaf 1470 te digitaliseren. De overeenkomst tussen de KB en Google vormt onderdeel van de strategie van de bibliotheek om deze ambitie te realiseren, en dient daarnaast ter aanvulling van haar eigen digitaliseringsinitiatieven. De overeenkomst volgt op vergelijkbare samenwerkingsverbanden tussen Google en onder meer de Universiteit van Harvard, de Bodleian Library van de Universiteit van Oxford, het Italiaanse ministerie van Cultuur, de nationale bibliotheken van Italië in Rome en Firenze, en de nationale bibliotheek van Oostenrijk. In Vlaanderen scant Google sinds enkele jaren boeken van de Universiteitsbibliotheek Gent.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 15-07-2010
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)