Beheer en ontsluiting van Belgische architectuurtijdschriften

Banden met het tijdschrift 'La Maison'

Sinds 2008 coördineert het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) het in kaart brengen van het precieze bezit van 18 afgesloten architectuurtijdschriften. Het project bestond uit:

  • een gedetailleerde oplijsting van het bezit van deze tijdschriften in de betrokken bibliotheken, op nummerniveau
  • het noteren van wijzigingen van titels en ondertitels doorheen de geschiedenis van het tijdschrift
  • het noteren van ruilbare dubbels
  • een onderlinge ruilronde tussen de actieve partners
  • het invoeren van de nieuwe bezitsgegevens in Antilope

Bij het afronden van dit pilootproject werd een grondige evaluatie van de samenwerking en output voorzien. Een dergelijk pilootproject levert immers heel wat concrete informatie op wat betreft tijdsinvestering, samenwerking, resultaten op het vlak van bewaarbeleid et cetera. U vindt meer informatie over dit project in het artikel 'Beheer en ontsluiting van Belgische architectuurtijdschriften. Een pilootproject', in de Bibliotheek- en Archiefgids van de VVBAD.

De volgende bibliotheken namen deel aan dit project:

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 03-09-2010
  • |
  • Eva Wuyts ()