Herkenningsteken voor erfgoedbibliotheken voorgesteld

Herkenningsteken van erkende erfgoedbibliotheek

Op 24 september werden in Brussel de drie nieuwe herkenningstekens van het kwaliteitslabel voorgesteld. Deze herkenningstekens geven aan dat een museum, culturele archiefinstelling of erfgoedbibliotheek is erkend door de overheid en over een kwaliteitslabel beschikt. Het doel van dit kwaliteitslabel is het zichtbaar maken, het bewaken en het verbeteren van de kwaliteit van de werking van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties in Vlaanderen.

Het herkenningsteken van een door de Vlaamse overheid erkend museum bestond al sinds 1996. Omdat het nodig was voor de culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken een nieuw herkenningsteken te ontwerpen, werd ook het bestaande museumlogo geactualiseerd. “Er is gekozen voor zoveel mogelijk gelijkheid tussen de drie herkenningstekens in kleurgebruik, lettertype en pictogram. Elke cultureel-erfgoedorganisatie met een kwaliteitslabel zal binnenkort een nieuw muurplaatje ontvangen zodat het kwaliteitslabel voor bezoekers zichtbaar is”, aldus minister Schauvliege.

In totaal zijn er nu 74 erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, waarvan 10 culturele archiefinstellingen, 1 erfgoedbibliotheek en 63 musea. De lijst van erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties staat op de website van Kunsten en Erfgoed.

Informatie rond (het behalen van) het kwaliteitslabel voor erfgoedbibliotheken vindt u in het dossier Kwaliteitslabel op deze website.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 24-09-2010
  • |
  • Eva Wuyts ()