Letterenhuis maakt brochure over hoe om te gaan met literair archief

Zonder jurk niets om te doen opwaaien. Cover van archiefgids

Het Letterenhuis zet zich in voor het literaire erfgoed in Vlaanderen. Als centrale archiefinstelling verzamelt en bewaart het literaire archieven, maar wil het ook schrijvers en verzamelaars attenderen op de culturele waarde en het belang van hun papieren.

Veel mensen richten zich tot het Letterenhuis met de vraag hoe ze met hun archief moeten omgaan. Hoe ze het moeten bewaren, en of ze hun e-mails niet beter uitprinten. Om een antwoord te bieden op deze en andere vragen - of in ieder geval een leidraad – maakte deze instelling Zonder jurk niets om te doen opwaaien, een gids over archiveren, met praktische tips voor schrijvers en verzamelaars.

De brochure geeft een antwoord op vragen als wat literair archief is en waarom het bewaard moet worden, maar geeft vooral praktische tips voor schrijvers en verzamelaars. Hoe bewaar je archieven? En wát bewaar je? In welk formaat kan je digitale bestanden het best opslaan? Met de brochure ontdekt u hoe u papier, beeld- en geluidmateriaal het beste kunt bewaren.

De brochure is gratis te verkrijgen bij het Letterenhuis. U kunt uw exemplaar telefonisch (tel. 03 222 93 20) of per mail bestellen (letterenhuis@stad.antwerpen.be).

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 17-09-2010
  • |
  • Eva Wuyts ()