FARO wil meer inzicht verwerven in de behoeften en wensen van zijn klanten en doelgroepen

Logo bevraging door het steunpunt FARO

FARO is door de Vlaamse overheid erkend als het steunpunt voor cultureel erfgoed. Met het oog op de voorbereiding van het nieuwe beleidsplan voor de periode 2012-2016 wil FARO een beter inzicht verwerven in de behoeften van zijn klanten en doelgroepen. Daarbij wordt zowel de huidige dienstverlening geëvalueerd, als gepeild naar de wensen en verwachtingen voor de toekomstige dienstverlening.

Deze bevraging is bedoeld voor iedereen vanaf 18 jaar die sinds 2009 heeft gebruikgemaakt van de informatiekanalen of de dienstverlening van FARO (de website, faro | tijdschrift over cultureel erfgoed, de bibliotheek, de (vormings)activiteiten, studiedagen of colloquia van FARO, de adviesverlening of begeleiding op maat). Deze (anonieme) bevraging loopt van 15 september tot 15 oktober 2010. Gemiddeld neemt het invullen van de vragenlijst 10 minuten tijd in beslag. FARO zal bij de opmaak van het nieuwe beleidsplan rekening houden met de resultaten. Deelnemen aan de bevraging kan op de website van FARO.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 14-09-2010
  • |
  • Eva Wuyts ()