15 januari: uiterste indiendatum aanvraag kwaliteitslabel

Erkenningsteken van Erkende erfgoedbibliotheek

Sinds het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 kan elke erfgoedbibliotheek die aan minimale kwaliteitsnormen voldoet erkend worden door de Vlaamse Gemeenschap. Het aanvragen van een dergelijk kwaliteitslabel verloopt volgens een procedure. Nieuwe dossiers kunnen slechts éénmaal per jaar ingediend worden. De eerstvolgende deadline voor aanvragen is 15 januari 2011.

Het kwaliteitslabel is een symbolische erkenning waaraan geen subsidies zijn verbonden. Toch is het erg zinvol om over zo'n kwaliteitslabel te beschikken. Het schept vertrouwen tegenover derden voor bijvoorbeeld bruiklenen, schenkingen, samenwerking, wetenschappelijk onderzoek, … Via het exclusieve erkenningsteken kan het label ook aangewend worden om uw erfgoedbibliotheek in de kijker te werken.

Op deze website vindt u een volledig dossier over de meerwaarde, criteria en voorwaarden van het kwaliteitslabel. Wie meer informatie wenst kan hiervoor terecht bij het Agentschap Kunsten en Erfgoed of bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 15-11-2010
  • |
  • Eva Wuyts ()