Nieuwe subsidieronde voor Nederlands CATCH-programma

Continuous Access to Cultural Heritage. A computer science research programme

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stelt opnieuw een bedrag van 2,6 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek op het snijvlak van cultureel erfgoed, geesteswetenschappen en informatica in het kader van het programma CATCH (Continuous Access to Cultural Heritage)

In CATCH staan de digitale collecties van erfgoedinstellingen centraal. Het onderzoek is gericht op betere toegankelijkheid van deze collecties, gebaseerd op de behoeftes van instellingen zelf. Het gaat daarbij om innovatie, samenwerking en overdraagbaarheid. Bij deze oproep voor voorstellen geeft NWO aan te streven naar een multidisciplinaire benadering en benutting van de kennis die uit het onderzoek voortvloeit. Dit geeft de onderzoeker ruimte voor het vertalen van wetenschappelijke resultaten naar praktische tools en diensten voor dagelijks gebruik. De gebruiker staat hierbij centraal. Met de beschikbaar gestelde 2,6 miljoen euro kunnen naar verwachting vier onderzoeksprojecten gefinancierd worden.

Op de website van NWO vindt u alle informatie over CATCH.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 01-11-2010
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)