Overzicht werkingssubsidies Kunsten en Erfgoed 2011

Fragment biljet 500 euro

De Vlaamse Regering keurde op 22 oktober 2010 het ontwerpdecreet voor de intiële begroting van 2011 goed. Met die beslissing heeft de Vlaamse Regering de contouren vastgelegd van de begroting die wordt ingediend bij het Vlaams Parlement. Dit ontwerpdecreet wordt pas van kracht wanneer het door het Vlaams Parlement is gestemd. De stemming in het Vlaams Parlement over de begroting, vindt meestal op het einde van de maand december plaats.

Via het overzicht werkingssubsidies Erfgoed 2011 op de website van CJSM kan u nagaan hoeveel de werkingssubsidie 2011 op basis van deze beslissing van de Vlaamse Regering zal bedragen.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 01-11-2010
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)