Vlaamse Erfgoedbibliotheek herlanceert online tentoonstelling 'Het Dagelijks Boek'

Onderwerpen tentoonstelling Het Dagelijk Boek

In 2007 was de reizende tentoonstelling Het Dagelijks Boek te zien in bibliotheken in Vlaanderen en Nederland. Bij die tentoonstelling hoorde een website waarop de tentoongestelde boeken in gedigitaliseerde vorm integraal konden worden doorbladerd. Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft deze website nu omgevormd tot een permanente online tentoonstelling, waar alle boeken, teksten en mediacreaties blijvend zijn te ontdekken.

Boeken in het dagelijks leven van de 17de eeuw

De virtuele tentoonstelling Het Dagelijks Boek. 17de-eeuwse lectuur anders bekeken toont twaalf boeken die in Vlaanderen gedrukt werden in de 17de eeuw. Door hun onderwerp, hun vaak bescheiden vormgeving en de (volks)taal waarin ze geschreven werden, bereikten ze een groot publiek en gaven ze vorm aan het dagelijks leven. Vandaag worden ze bewaard in onze belangrijkste erfgoedbibliotheken. Op de tentoonstelling worden ze niet alleen in hun context geplaatst, maar door de medewerking van twaalf al dan niet bekende Vlamingen ook in een actueel perspectief.

Preservering & Conservering

Met het online houden van Het Dagelijks Boek wil de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een bescheiden bijdrage leveren aan het conserveren van ons e-erfgoed, dat vaak even snel verdwijnt als dat het verschijnt. De inhoud en vormgeving van de online tentoonstelling bleven bewust ongewijzigd; wel werd de praktische informatie rond de reizende tentoonstelling grotendeels verwijderd en werd de navigatie gevoelig verbeterd. De oorspronkelijke website werd overigens al in de loop van 2008 gearchiveeerd door het Felixarchief op vraag van de Erfgoedbibliotheek Henrik Conscience.

www.hetdagelijksboek.be

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 25-11-2010
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)