Planets: verwezenlijkingen en toekomst van een project rond langetermijnbewaring

Schema opzet Open Planets Foundations

De Digital Preservation-site van de Library of Congres wijdt in de serie On the Leading Edge een artikel aan het Planets-project en de Open Planets Foundation.

Het Planets-project, dat vier jaar duurde en in mei dit jaar werd afgerond, ontwikkelde een uitgebreid framework en een set van tools voor langetermijnbewaring van en -toegang tot digitale objecten. Het Planetsproject was een samenwerking van zestien belangrijke Europese culturele en technische instellingen. 

De Open Planets Foundation valoriseert de investering van 15 miljoen die de Europese Unie en de deelnemende instellingen deden in het Planets-project. Hoofddoelen zijn het aanbieden van de Open Planets-software als hosted solution en ervoor zorgen dat tegen 2015 een significant aantal nationale erfgoedorganisaties beschikt over een oplossing voor digitale langetermijnbewaring.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 17-11-2010
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)