Leestip: 'Business Planning for Digital Libraries'

Voorpagina 'Business Planning for Digital Libraries'

Onder redactie van Mel Collier, hoofdbibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek Leuven, verscheen deze maand het boek Business Planning for Digital Libraries. International Approaches. Hoewel er al veel literatuur bestaat over digitale bibliotheken, was er nog geen bondige bundel over de zakelijke aspecten en het boek vult dit gat in de markt. In 21 artikels laten internationale auteurs uit het veld hun licht schijnen over de bedrijfsvoering van digitale bibliotheken. Samen vullen zij een theoretisch deel, een praktijkdeel en een deel met case studies.

In het boek is niet alleen aandacht voor digitale bibliotheken van (wetenschappelijke) bibliotheekorganisaties -- ook de digitale bibiotheken van culturele en erfgoedorganisaties zoals musea, archieven en mediaorganisaties komen ruimschoots aan bod. De sterke vertegenwoordiging van Europese auteurs maakt bovendien dat de onmiddellijke toepasbaarheid hoog is.

Van deze must read voor iedereen die betrokken is bij de zakelijke leiding van digitale bibliotheken vindt u de bibliografische gegevens en inhoudsopgave in ons documentatieoverzicht.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 22-11-2010
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)