KB Nederland sluit auteursrechtenovereenkomst voor gedigitaliseerde kranten

Rotterdams Nieuwsblad van 29 november 1915

De Koninklijke Bibliotheek van Nederland (KB) tekende vandaag een overeenkomst met auteursrechten-organisaties over het online toegang bieden tot artikelen en beeldmateriaal in de webdienst Historische Kranten. De overeenkomst heeft betrekking op drie miljoen pagina’s uit nationale, regionale, lokale en koloniale dagbladen tot 1995 die de KB gratis beschikbaar stelt.

Overeenkomst

Deze overeenkomst is een voorbeeld van samenwerking waarbij nationaal cultureel erfgoed voor iedereen online beschikbaar komt en tegelijkertijd de rechten van de makers worden gerespecteerd. KB acht het van groot belang dat dit met overheidsgeld gedigitaliseerde erfgoed voor iedereen vanuit huis raadpleegbaar wordt.

Door een collectieve overeenkomst met de auteursrechtorganisaties te sluiten, verkrijgt de KB toestemming om via internet toegang te bieden tot de teksten en beelden van freelance makers in kranten. Met de krantenuitgevers maakt de KB individuele afspraken.

Een collectieve overeenkomst voor miljoenen krantenpagina’s, zoals die vandaag is getekend, is nieuw voor Nederland. De regeling sluit aan bij de wens van de EU om tot auteursrechtelijke oplossingen te komen die online toegang tot cultureel erfgoed en verweesde werken mogelijk maken.

Meldpunt Digitalisering

De organisaties van rechthebbenden hebben verder gezorgd voor het 'Meldpunt Digitalisering', een loket waar Nederlandse cultureel erfgoedinstellingen hun digitaliseringsprojecten kunnen aanmelden. Het Meldpunt faciliteert het digitaliseringstraject met het regelen van de toestemming van rechthebbenden via de website www.meldpuntdigitalisering.nl.

Meer informatie over krantendigitalisering vindt u onder andere in het Themadossier Krantendigitalisering van Digitaal Erfgoed Nederland.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 02-12-2010
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)