AnySurfer 2.0-label voor website Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Website Vlaamse Erfgoedbibliotheek met vergrootglas

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft in 2010 hard gewerkt aan het realiseren van een overzichtelijke, informatieve en actuele website. Dat de website ook voor iedereen toegankelijk moest zijn, stond vast vanaf het begin.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek gelooft immers dat goed bewaarde en toegankelijk gemaakte erfgoedcollecties een essentiële bouwsteen vormen voor een zelfbewuste, kritische maatschappij. Dat betekent dat ook slechtzienden, blinden, kleurenblinden, ouderen en mensen met een auditieve of motorische handicap moeten kunnen kennismaken met onze organisatie, met erfgoedcollecties in Vlaamse en Brusselse bibliotheken en informatie over het beheer daarvan.

Dat de Vlaamse Erfgoedbibliotheek daarin is geslaagd, bewijst het AnySurferlabel dat sinds 6 december 2010 op de site prijkt. AnySurfer is een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Websites met het label zijn voor iedereen bruikbaar.

Bij het ontwikkelen van de site hielden Vlaamse Erfgoedbibliotheek en webbouwer dotProjects de toegankelijkheid van begin af aan in het oog. Na de lancering van de website in juni van dit jaar, voerde AnySurfer in augustus een eerste audit uit. Daarbij kwam de site (niet helemaal verrassend) uit de bus als 'bijna goedgekeurd'. In oktober werden de bijkomende aanpassingen afgerond, waarna AnySurfer de site positief evalueerde en deze week toestemming gaf het label op de site te plaatsen.

Vlaamse Erfgoedbibliotheek is daarmee één van zestien organisaties die het traject voor de AnySurfer 2.0-certificering (van kracht sinds februari 2010) succesvol heeft afgerond. Wij nodigen nu dan ook graag iedereen uit eens een bezoek te brengen aan www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be!

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 12-12-2010
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)