Leestip 'Achter de muziek aan'

Cover van het boek Achter de muziek aan

Op donderdag 9 december stelden Resonant, Centrum voor muzikaal erfgoed in Vlaanderen  en het Nederlands Muziek Instituut de publicatie Achter de muziek aan, muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland voor. Het boek is een aanrader voor erfgoedbibliotheken met muzikaal erfgoed zoals bladmuziek, antifonaria of liedboeken.

Deze publicatie bundelt voor het eerst de voornaamste visies op muzikaal erfgoed en het muzikaal erfgoedbeleid in Vlaanderen en Nederland. De behandelde thema’s omvatten o.m. aspecten van het roerend en immaterieel muzikaal erfgoed, de bewaarplaatsen, ontsluiting, conservatie en valorisatie.

In 34 bijdragen krijgt de lezer een overzicht van de actuele visies op muzikaal erfgoed en worden overeenkomsten en verschillen tussen Vlaanderen en Nederland in de zorg voor dat erfgoed besproken. Bovendien bundelt het boek in een toegankelijk taal de basisprincipes van de disciplines die het fundament vormen voor een duurzame omgang met muzikaal erfgoed: de archivistiek, museologie, bibliotheekwetenschappen en musicologie. Tegelijk werpt ‘Achter de muziek aan’ een blik op de toekomst om iedereen, van professionele organisatie tot particuliere liefhebber, te inspireren tot een dynamische omgang met de sporen van ons muzikale verleden.

Het boek bevat onder andere bijdragen van:

  • Jan Roegiers: Het ABC van documentair muzikaal erfgoed: muziek in archieven, bibliotheken en andere collecties
  • Ellen Kempers: Technieken voor het drukken van muziek door de eeuwen heen
  • Jan Dewilde: De VMI-catalogus en de dringende noodzaak om te inventariseren
  • Nieuwsbericht
  • |
  • 10-12-2010
  • |
  • Eva Wuyts (Histories vzw)