Leidraad bij de aanvraag van een kwaliteitslabel

Logo van Erkende Erfgoedbibliotheek

Om bibliotheken te helpen bij het opmaken van een dossier voor het behalen van het kwaliteitslabel heeft de Vlaamse Erfgoedbibliotheek nu een handige leidraad opgemaakt. Die bundelt alle informatie die door de overheid zelf via verschillende documenten wordt verschaft in één tekst. Die wordt verder aangevuld en geconcretiseerd met verdere toelichting bij de vragen en nuttige tips over hoe ze te beantwoorden. De leidraad kan ook gelezen worden als een beschrijving van hoe erfgoedbibliotheken op een kwaliteitsvolle, duurzame en evenwichtige manier omgaan met hun cultureel-erfgoed. De leidraad bestaat enkel in ontwerpversie en kan op eenvoudig verzoek aangevraagd worden bij de coördinator.

Erfgoedbibliotheken hebben nog één maand de tijd (tot 15 januari 2011) om een aanvraagdossier in te dienen. De volgende indiendatum is 15 januari 2012.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 16-12-2010
  • |
  • Eva Wuyts ()