Verslag hoorzitting Europese Commissie over cultureel erfgoed online

Op 28 oktober 2010 organiseerde het Comité des Sages – de reflectiegroep die de Europese Commissie in april 2010 in het leven riep - een publieke hoorzitting over cultureel erfgoed online. Het Comité des Sages is ingesteld om de Europese Commissie te adviseren over de digitale agenda voor cultuur en erfgoed en in het bijzonder over de online toegankelijkheid van cultureel materiaal. De leden van het Comité zijn Maurice Lévy, Elisabeth Niggemann en Jacques de Decker. Het Comité initieerde een online consultatie over online cultureel erfgoed, met aansluitend een hoorzitting, om de visies van stakeholders en het algemene publiek te betrekken bij haar aanbevelingen.

Naast de consultatie en de hoorzitting gaf het Comité ook de opdracht in beeld te brengen hoeveel de digitalisering van al het Europese erfgoed in instellingen zou kosten. Dit rapport wordt momenteel opgesteld door het Britse CollectionsTrust in samenwerking met Digitaal Erfgoed Nederland. In totaal kregen 24 belanghebbenden, overheden, cultureel erfgoedinstellingen, uitgevers, (individueel) rechthebbenden, collectieve beheerorganisaties en commerciële bedrijven tijdens de hoorzitting ieder vijf minuten om hun positie duidelijk te maken. Annelies van Nispen (DEN) maakte een verslag waarin de visies van alle aanwezige partijen kort zijn weergegeven. De bijdragen zijn gegroepeerd per categorie.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 27-12-2010
  • |
  • Eva Wuyts ()