Oproep Fonds Inbev-Baillet Latour

Logo Koning Boudewijnstichting

Sinds 2002 loopt bij het Fonds Inbev-Baillet Latour een actieprogramma voor het behoud of de restauratie van belangrijke werken uit het Belgisch roerend cultureel erfgoed. Het Fonds heeft de Koning Boudewijnstichting verzocht jaarlijks een tiental werken voor te dragen. Alle openbare eigenaars van topstukken van het Belgische erfgoed kunnen hiervoor een aanvraag indienen t.e.m. 17 mei 2011. Volgende criteria gelden voor de beoordeling van de dossiers:

 • de kwaliteit van het project
 • het belang van het werk voor het Belgische erfgoed (in verhouding tot de productie van de artiest, de geschiedenis van de Belgische kunst of de collectie van de instelling
 • de dringendheid van de behandeling
 • de voorbeeldfunctie van het project (mondt uit in andere projecten of wordt door anderen overgenomen, verbetert de kennis van zowel de kunstgeschiedenis als de restauratietechnieken…)
 • de uitvoeringskwaliteit van het project (gemeten aan de hand van onder meer de kwaliteit van de behandeling, de precisie en betrouwbaarheid van het financieel plan, het realisme van het tijdschema, de evaluatie en de opvolging van het project, …)
 • de zichtbaarheid en de waarborgen voor de continuïteit van het project (toegankelijkheid van het werk rekening houdend met zijn drager, mogelijke publicaties en studies, verbetering dankzij de nieuwe inrichting, …)
 • de actualiteit (een tentoonstelling, publicatie, …)
 • problemen om elders steun te vinden voor de verwezenlijking van het project
 • een aandeel van de eigenaar in de restauratiekosten is een plus

In het verleden werden met middelen uit dit fonds onder meer de Bijbel van Anjou (KULeuven)  gerestaureerd en een belangrijke pamflettencollectie uit de Gentse Universiteitsbibliotheek geconserveerd.

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 03-01-2011
 • |
 • Eva Wuyts ()