Herhalingsoproep: Help mee bij onderzoek naar terminologiebronnen

Tagcloud website Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Tot eind januari 2011 is het mogelijk om thesauri, trefwoordenlijsten en andere terminologiebronnen die worden beheerd door Nederlandse en Vlaamse erfgoedinstellingen aan te melden bij DEN. Gebruik nu uw kans om mee te helpen aan deze inventarisatie en deel uw kennis!

Omdat inhoudelijke ontsluiting belangrijk is

Steeds meer erfgoedinstellingen maken hun collecties online toegankelijk. Om collecties online vindbaar te maken voor het publiek is het belangrijk dat ze goed beschreven en inhoudelijk ontsloten worden. Hoogste tijd te inventariseren van welke thesaurus, trefwoordenlijst, taxonomie, ontologie of classificatie een erfgoedinstelling gebruik maakt bij de beschrijving van haar collectie(s).

Als uit dit onderzoek blijkt dat meerdere instellingen gebruik maken van (soort)gelijke terminologiebronnen, kunnen in toekomst collecties aan elkaar gerelateerd worden, bijvoorbeeld door semantisch webtechnieken.

Voorkom dubbel werk door samen te werken

Het opbouwen en onderhouden van terminologiebronnen kost tijd. Met dit onderzoek zal de samenwerking tussen instellingen en het gebruik van bestaande gemeenschappelijke thesauri bevorderd worden.

Een voorbeeld voor sectoroverschrijdende samenwerking is de GTAA. Deze thesaurus wordt zowel door verschillende audiovisuele archieven als het Nationaal Archief gebruikt. Dankzij de GTAA verbetert de uitwisselbaarheid van gegevens over de verschillende collecties.

Een ander voorbeeld is CATCH-Plus, dat tot een gezamenlijke repository van vocabulaires (terminologiebronnen) wil komen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen daarvoor een nuttige input leveren.

Help mee!

Graag komt DEN van zoveel mogelijk erfgoedinstellingen te weten welke terminologiebronnen ze gebruiken en vooral beheren. Uw hulp is dus van harte welkom en wordt erg gewaardeerd! Deelnemen kan eenvoudig door het invullen van de online vragenlijst.

Meer informatie

Lees meer over de achtergronden van dit onderzoek op de website van Digitaal Erfgoed Nederland.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een email naar Annelies.vanNispen@den.nl of Monika.Lechner@den.nl, of neem telefonisch contact met hen op via +31.70.3140343.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 20-01-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)