Nieuws

Textielerfgoed in je collectie? Vul dan de bevraging van ETWIE in!

Tekening van een dame in een groene jurk en een dame in een blauw oranje outfit
06-03-2023

Modetijdschriften, boeken over streekdracht, handleidingen van weefgetouwen, publicaties over de katoenhandel of toneelteksten met instructies over kostumering, allemaal zijn het vormen van textielerfgoed. ETWIE, de landelijke dienstverlener voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed, brengt dit erfgoed nu in kaart. lees verder

STCV aan de slag in het Engels Klooster in Brugge

Het STCV-team aan de slag in de bibliotheek van het Engels Klooster in Brugge
03-03-2023

Nieuw jaar, nieuwe horizonten! Sinds kort is het team van STCV. Bibliografie van het handgedrukte boek aan de slag in het Engels Klooster Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth te Brugge. lees verder

Schittert jouw verhaal straks in het virtueel museum?

Close-ups van enkele Vlaamse topstukken
15-02-2023

In 2024 opent het museum van Vlaanderen zijn virtuele deuren. Wil jij jouw verhaal ook in het museum? Dan kan je je kandidaat stellen voor 28 februari. lees verder

Hoe pak jij het onderhoud in je depot aan?

Twee gele schoonmaakhandschoenen aan een waslijn opgehangen
08-02-2023

Stof en ongedierte, het zijn de ergste vijanden van elke collectiebeheerder. Een goed onderhoud van het depot vormt de beste verdediging tegen deze onverlaten en de schade die ze mogelijk met zich meebrengen. Maar wat houdt ‘goed onderhoud’ precies in? Welke richtlijnen worden er in de sector gevolgd? En welke good practices verdienen aanbeveling?

lees verder

Weer een mijlpaal voor Primeur: eerste krantenpagina's gedigitaliseerd

Digitalisering set met twee camera's
06-02-2023

Eind januari ging de digitaliseringsfase van Primeur van start, een belangrijke mijlpaal voor het project. Primeur is een samenwerking tussen de Vlaamse Erfgoedbibliotheken, meemoo en acht erfgoedinstellingen. In de loop van 2023 zal digitaliseringsbedrijf Picturae binnen dit project 630.000 pagina’s kwetsbare kranten digitaliseren.

lees verder

Vacature: Projectmedewerker Handschriften (voltijdse stage met vergoeding)

Vrouw buigt zich over middeleeuws muziekhandschrift
06-02-2023

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken geeft werkzoekenden en pas-afgestudeerden de kans om praktische werkervaring op te doen via een beroepsinlevingsstage (BIS). Momenteel zoeken we een stagiair voor ons handschriftenproject Comites Latentes. 

lees verder

Vacature: projectmedewerker oude drukken (voltijdse stage met vergoeding)

Medewerker bladert door een oude druk op een kussen, omringd door andere boeken.
06-02-2023

Heb jij een hart voor oude drukken en wil je ervaring opdoen voor je loopbaan in de erfgoed- of bibliotheeksector? Wil je je kennis verdiepen over bibliothecair erfgoed, ontsluiting en databanken?

lees verder

Vacature: Jansoniusconservator 'Allard Pierson' Universiteit van Amsterdam

Foto boekwetenschap met vrouw
02-02-2023

De afdeling Kennis en Collecties van het Allard Pierson zoekt een enthousiaste en gemotiveerde conservator voor (digitale toepassingen in de) historische cartogafie voor 22,8 uur per week. Solliciteren kan t.e.m. 26 februari 2023. lees verder

Visienota zet strategische lijnen uit voor de digitale transformatie van de cultuursector

man scant krant in
26-01-2023

Op 23 december keurde de Vlaamse Regering de visienota ‘Naar een slagkrachtige cultuursector in digitale tijden’ goed. De visienota zet het kader uiteen voor de digitale transformatie van de cultuursector. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media stelde de nota op in opdracht van de minister van Cultuur.

De beleidskeuzes voor de komende jaren zullen verder bouwen op de strategie die hier wordt ontwikkeld. In de nota wordt de werking van de digitale kernorganisaties afgestemd op elkaar en op de overkoepelende digitale strategie van Vlaanderen. Raadpleeg hier de visienota.  lees verder

Projectoproep voor pilootprojecten nalatenschappen van hedendaagse kunstenaars

Archiefkast gevuld met kartonnen omslagen
26-01-2023

Hedendaagse kunstenaars en kunstorganisaties laten bijzondere collecties en archieven na voor volgende generaties. Om expertise op te doen over het behoud van deze nalatenschappen doet de minister van Cultuur een oproep voor pilootprojecten rond nalatenschappen van hedendaagse kunstenaars. 

lees verder

Oprichting GRACE, expertisecentrum over kunst- en erfgoedcriminaliteit

Geopende kluis
25-01-2023

De Universiteit Gent, het Museum voor Schone Kunsten Gent en de Lokale Politie Gent bundelen de krachten en richten een nieuw expertisecentrum op: het 'Ghent Research institute for Art & cultural heritage Crime and law Enforcement'. Op 1 februari wordt GRACE voorgesteld in het Museum voor Schone Kunsten Gent. 

lees verder

Projectsubsidies ondersteunen laatste fase van projecten rond historische kranten en middeleeuwse handschriften

Monnik zoekt een boek in een ondergronds magazijn met compactusrekken.
23-01-2023

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon kent subsidies toe voor de derde fase van onze driejarige projecten Nieuwe Tijdingen en Comites Latentes. Met deze subsidies werken we verder aan het programma voor de grootschalige digitalisering van het Vlaamse krantenerfgoed en het beschrijven van de middeleeuwse handschriften in Vlaamse collecties. lees verder

Kwaliteitslabel erkende erfgoedbibliotheek aanvragen? Online via KIOSK!

Schildjes erkende erfgoedinstellingen op een bakstenen muur
22-12-2022

Erfgoedbibliotheken, musea en culturele archiefinstellingen kunnen een aanvraag voor een kwaliteitslabel vanaf nu online indienen via KIOSK, de dossiertoepassing van het departement CJM.

lees verder

Rapport 'Een digitale basisinfrastructuur voor de duurzame omgang met digitale collecties'

22-12-2022

Om de digitale transformatie in de cultureel-erfgoedsector te realiseren, neemt de Vlaamse overheid een regierol op en werkt ze aan een strategisch beleid over de grenzen van deelsectoren en specifieke doelgroepen heen. In een eerste stap voerden Digitaal Vlaanderen en het Departement Cultuur, Jeugd en Media een businesscase uit. Dat eindrapport is nu af. Het reikt naast oplossingen ook de randvoorwaarden aan die nodig zijn om stappen vooruit te zetten.

lees verder

Enquêterapport 'Noden van erfgoedbibliotheken en andere beheerders van bibliothecair erfgoed'

Voorpagina van het rapport
22-12-2022

In de zomer van dit jaar lanceerden de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en FARO een online bevraging van organisaties die bibliothecair erfgoed beheren. We wilden daarmee te weten komen wat de noden in het veld zijn, welke ondersteuning erfgoedbeheerders kan helpen en hoe de dienstverlening van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken gewaardeerd wordt. De resultaten van de enquête zijn nu beschikbaar in een rapport. lees verder

Flandrica.be zet Vlaams bibliothecair erfgoed nu ook internationaal in de kijker

Screenshot van de homepagina van Flandrica.be met oude druk
20-12-2022

De schatten op Flandrica.be zijn vanaf nu beschikbaar voor een internationaal publiek, dankzij Engelse vertalingen van de begeleidende teksten. Zo krijgen deze pareltjes van het Vlaamse bibliothecair erfgoed ook buiten Vlaanderen en Nederland de zichtbaarheid die ze verdienen. Neem nu een kijkje op de Engelstalige versie van Flandrica.be!

lees verder