Nieuws

Visienota zet strategische lijnen uit voor de digitale transformatie van de cultuursector

man scant krant in
26-01-2023

Op 23 december keurde de Vlaamse Regering de visienota ‘Naar een slagkrachtige cultuursector in digitale tijden’ goed. De visienota zet het kader uiteen voor de digitale transformatie van de cultuursector. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media stelde de nota op in opdracht van de minister van Cultuur.

De beleidskeuzes voor de komende jaren zullen verder bouwen op de strategie die hier wordt ontwikkeld. In de nota wordt de werking van de digitale kernorganisaties afgestemd op elkaar en op de overkoepelende digitale strategie van Vlaanderen. Raadpleeg hier de visienota.  lees verder

Projectoproep voor pilootprojecten nalatenschappen van hedendaagse kunstenaars

Archiefkast gevuld met kartonnen omslagen
26-01-2023

Hedendaagse kunstenaars en kunstorganisaties laten bijzondere collecties en archieven na voor volgende generaties. Om expertise op te doen over het behoud van deze nalatenschappen doet de minister van Cultuur een oproep voor pilootprojecten rond nalatenschappen van hedendaagse kunstenaars. 

lees verder

Oprichting GRACE, expertisecentrum over kunst- en erfgoedcriminaliteit

Geopende kluis
25-01-2023

De Universiteit Gent, het Museum voor Schone Kunsten Gent en de Lokale Politie Gent bundelen de krachten en richten een nieuw expertisecentrum op: het 'Ghent Research institute for Art & cultural heritage Crime and law Enforcement'. Op 1 februari wordt GRACE voorgesteld in het Museum voor Schone Kunsten Gent. 

lees verder

Projectsubsidies ondersteunen laatste fase van projecten rond historische kranten en middeleeuwse handschriften

Monnik zoekt een boek in een ondergronds magazijn met compactusrekken.
23-01-2023

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon kent subsidies toe voor de derde fase van onze driejarige projecten Nieuwe Tijdingen en Comites Latentes. Met deze subsidies werken we verder aan het programma voor de grootschalige digitalisering van het Vlaamse krantenerfgoed en het beschrijven van de middeleeuwse handschriften in Vlaamse collecties. lees verder

Kwaliteitslabel erkende erfgoedbibliotheek aanvragen? Online via KIOSK!

Schildjes erkende erfgoedinstellingen op een bakstenen muur
22-12-2022

Erfgoedbibliotheken, musea en culturele archiefinstellingen kunnen een aanvraag voor een kwaliteitslabel vanaf nu online indienen via KIOSK, de dossiertoepassing van het departement CJM.

lees verder

Rapport 'Een digitale basisinfrastructuur voor de duurzame omgang met digitale collecties'

22-12-2022

Om de digitale transformatie in de cultureel-erfgoedsector te realiseren, neemt de Vlaamse overheid een regierol op en werkt ze aan een strategisch beleid over de grenzen van deelsectoren en specifieke doelgroepen heen. In een eerste stap voerden Digitaal Vlaanderen en het Departement Cultuur, Jeugd en Media een businesscase uit. Dat eindrapport is nu af. Het reikt naast oplossingen ook de randvoorwaarden aan die nodig zijn om stappen vooruit te zetten.

lees verder

Enquêterapport 'Noden van erfgoedbibliotheken en andere beheerders van bibliothecair erfgoed'

Voorpagina van het rapport
22-12-2022

In de zomer van dit jaar lanceerden de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en FARO een online bevraging van organisaties die bibliothecair erfgoed beheren. We wilden daarmee te weten komen wat de noden in het veld zijn, welke ondersteuning erfgoedbeheerders kan helpen en hoe de dienstverlening van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken gewaardeerd wordt. De resultaten van de enquête zijn nu beschikbaar in een rapport. lees verder

Flandrica.be zet Vlaams bibliothecair erfgoed nu ook internationaal in de kijker

Screenshot van de homepagina van Flandrica.be met oude druk
20-12-2022

De schatten op Flandrica.be zijn vanaf nu beschikbaar voor een internationaal publiek, dankzij Engelse vertalingen van de begeleidende teksten. Zo krijgen deze pareltjes van het Vlaamse bibliothecair erfgoed ook buiten Vlaanderen en Nederland de zichtbaarheid die ze verdienen. Neem nu een kijkje op de Engelstalige versie van Flandrica.be!

lees verder

Workshop 'Werken met XML-bestanden': een terugblik

Twee lachende vrouwen kijken naar laptopscherm.
08-12-2022

Op woensdag 30 november kwamen vijftien collega’s uit de sector samen voor een workshop ‘Werken met XML-bestanden’. lees verder

Vergeet je vrijwilligers niet in de bloemetjes te zetten.

02-12-2022

Maandag 5 december is het opnieuw Internationale dag van het Vrijwilligerswerk. Dan vieren we de vele erfgoedvrijwilligers die dag in, dag uit hun schouders onder erfgoed zetten en een onontbeerlijke bijdrage leveren om erfgoed beter te beheren, behouden, registeren en ontsluiten. Zij verdienen maandag zeker en vast een bloemetje en een bedanking!

lees verder

Informatie aan Zee 2023 - Call for papers

Logo met als tekst VVBAD en verschillende rode strepen
30-11-2022

Volgend jaar organiseert de VVBAD opnieuw haar tweejaarlijkse congres voor informatieprofessionals Informatie aan Zee op 19 en 20 oktober 2023 te Oostende. Daarom lanceert de VVBAD een open oproep voor bijdragen. Kandidaten kunnen een voorstel indienen ten laatste 29 januari 2023.
lees verder

Brochure: Energiebesparingen in het binnenklimaat voor de cultureel-erfgoedsector

29-11-2022

Erfgoedinstellingen hebben, net zoals vele andere sectoren vandaag, problemen om hun energiefactuur te betalen. Hoewel verschillende instanties maatregelen aanreiken, kunnen erfgoedinstellingen die niet altijd toepassen door de nood aan collectiezorg. Verschillende collectiestukken hebben immers een ‘voorkeursklimaat’. Dit klimaat controleren zorgt ervoor dat de collectiestukken voor volgende generaties kunnen worden bewaard. 

lees verder

Nieuw in ons team: Elize Van Opstal

Elize Van Opstal
28-11-2022

Op 7 november is Elize Van Opstal bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken gestart als beroepsinlevingsstagiair bij het project Comites latentes.  Ze zal gedurende zes maanden meehelpen aan de registratie van handschriften en fragmenten in Vlaamse collecties in de MMFC-databank.

lees verder

Terugblik collegagroep Behoud en Beheer

Bovenaanzicht van een tafel met vijf play mobil poppetjes rond
18-11-2022

Op 15 november kwamen 17 collega’s samen voor de achtste bijeenkomst van de collegagroep Behoud en beheer. In twee rondetafelgesprekken leverden ze ideeën voor volgende bijeenkomsten en voor nieuw onderzoek.

lees verder

Oproep! Schenk beschermmateriaal aan Oekraïne

Rollen foam beschermingsmateriaal
14-11-2022

Sinds de start van de oorlog in Oekraïne staat de Europese Unie paraat om hulp te bieden. Het EU Civil Protection Mechanism coördineert de materiële noodhulp aan Oekraïne. In België organiseert B-FAST de logistiek. Tot hiertoe is voor 434 miljoen euro aan materialen (of 67.000 ton) geschonken. Ook erfgoed krijgt hierin nu een plaats. 

lees verder

Tweede editie 'Schadeatlas bibliotheken' digitaal beschikbaar

Schutblad Schadeatlas bibliotheken
10-11-2022

Van onze populaire Schadeatlas bibliotheken bestaat al een tijdje een tweede druk, maar die herziene editie was nog niet digitaal beschikbaar. Je kan hem vanaf nu online raadplegen of downloaden. lees verder