Indiendatum voor projectsubsidies cultureel erfgoed tweede jaarhelft 2011: 1 maart 2011

Kunsten en Erfgoed

Met projectsubsidies binnen het Cultureel-erfgoeddecreet wil de Vlaamse overheid de projecten die relevant zijn voor Vlaanderen mogelijk maken of versterken. De schaalgrootte, de voorbeeldwerking of de reikwijdte van een project vormen belangrijke criteria. De landelijke relevantie kan zowel betrekking hebben op de collectie als op de methodiek, de doelgroep, de uniciteit, … van het project. Projectsubsidies zijn dus niet alleen voorbehouden voor grote projecten, ook een klein project kan een meerwaarde betekenen voor Vlaanderen. Naast de projectsubsidies voor ontwikkelingsgerichte projecten met het oog op de zorg voor of de ontsluiting van het cultureel erfgoed, is het mogelijk om een projectsubsidie aan te vragen voor een internationaal project. Ook deze projecten hebben de zorg voor of de ontsluiting van het cultureel erfgoed voor ogen.

De uiterste indiendatum voor projecten die aanvangen in de tweede jaarhelft van 2011 is 1 maart 2011. Zowel ontwikkelingsgerichte projecten met het oog op de zorg voor of de ontsluiting van het cultureel erfgoed als internationale projecten komen in aanmerking voor subsidiëring.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 10-02-2011
  • |
  • Eva Wuyts ()