Vier miljoen voor onderzoekszwaartepunt 'Cultureel Erfgoed en Digitale Ontsluiting' aan de Universiteit van Amsterdam

Ingang Bungehuis (onderdeel Faculteit der Geesteswetenschappen UvA)

De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam wil in de komende vijf jaar, onder andere door reallocatie van onderzoeksmiddelen, vier miljoen euro investeren in een onderzoekszwaartepunt 'Cultureel erfgoed en digitale ontsluiting'.

Het onderzoek richt zich op de identificatie met cultureel erfgoed in het heden, waarbij erfgoed niet alleen opgevat moet worden in zijn conventionele materiële betekenis van gebouwen, kunstwerken en tradities, maar tevens in zijn immateriële betekenis van (nationale) identiteit en gedachtegoed. De perceptie van cultureel erfgoed in het heden vindt vooral plaats door middel van digitale ontsluiting, en is dus een essentiële schakel geworden in de disseminatie van kennis over erfgoed.

Meer informatie vindt u in het document 'Zwaartepunt Cultureel erfgoed en digitale ontsluiting'

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 11-02-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)