Vijfde subsidieronde voor digitale collecties in het kader van Europeana (CIP - ICT PSP)

Logo ICT PSP

Eind februari 2011 lanceert de Europese Commissie de vijfde call (subsidieronde) van het CIP ICT policy support programme. Dit programma heeft een subsidielijn voor digitale collecties in het kader van Europeana. Er is dit jaar €30 miljoen gereserveerd.

Het programma subsidieert drie soorten projecten:

  • het aggregeren van digitale collecties
  • het digitaliseren van collecties
  • verdere ontwikkeling van Europeana (website en awareness raising).

Brede internationale samenwerking is een vereiste. Meer details zijn te vinden in het werkprogramma 2011 (deze conceptversie is zo goed als definitief). De sluitingsdatum van de call is 1 juni 2011. Voor geïnteresseerden organiseert de Europese Commissie op dinsdag 8 maart een informatie- en netwerkdag.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 21-02-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)