Consortium Enumerate verzamelt Europese erfgoedstatistieken

Statistisch taartdiagram met Europese landen

De Europese Commissie heeft het project Enumerate goedgekeurd. Enumerate is het vervolg op NUMERIC en zal inzicht bieden op het vlak van de grootte van digitale collecties, de kosten van digitalisering en digitale preservering, en ook over het gebruik van digitaal erfgoed. Het project gaat op 1 februari 2011 van start en wordt op het CIP ICT-PSP programma als een thematic network gefinancierd voor een periode van drie jaar. Het wordt gecoördineerd door Collections Trust (UK).

Omdat de doelstellingen van dit project ook voor Vlaanderen relevant zijn, trad FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed toe als partner in het consortium. De informatie die Enumerate oplevert is van belang voor het ‘cijferboek cultureel erfgoed’ dat door het agentschap Kunsten en Erfgoed, FARO en het departement CJSM wordt gerealiseerd.

Het hoofddoel van Enumerate bestaat erin om een betrouwbare baseline te ontwikkelen voor statistische data in verband met digitalisering, archivering en online ontsluiting van digitaal erfgoed. Enumerate wil de beschikbaarheid, de kwaliteit en de accuraatheid van deze data verhogen. Hiervoor wil het project een structuur opzetten waarbij er i.s.m. de lidstaten (MSEG) een nationale coördinatie opgezet wordt om de gegevens te verzamelen.

Voor meer informatie over dit project kan u bij Jeroen Walterus van FARO terecht.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 21-02-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)