'Digitale Collectie Nederland in Europeana' zet erfgoedinstellingen op het aggregatiepad

Website Digitale Collectie in Europeana

'Digitale Collectie Nederland in Europeana’ wil de aanwezigheid van Nederlands cultureel erfgoed in Europeana vergroten. Erfgoed Nederland is de projectleider. Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), de Koninklijke Bibliotheek, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid zijn partners. Het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vindt het belangrijk dat het erfgoedveld goed vertegenwoordigd is in Europa en heeft daarom een stimuleringsbijdrage verleend aan het project ‘Digitale Collectie Nederland in Europeana’. 

Het project heeft tot doel in 2011 zoveel mogelijk Nederlandse (digitale) collecties van erfgoedinstellingen te ontsluiten in Europeana. Erfgoed Nederland is de projectleider. Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), de Koninklijke Bibliotheek, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid zijn partners.

Om het Nederlandse aandeel in Europeana op peil te houden, wordt er in maart een promotiecampagne opgezet die erfgoedinstellingen warm moet maken voor de kansen en voordelen die Europeana biedt voor het ontsluiten van de digitale collectie. Er komen verschillende landelijke en regionale bijeenkomsten. Daarnaast wordt er gewerkt aan de technische en organisatorische randvoorwaarden die het mogelijk moeten maken straks grote hoeveelheden Nederlands erfgoed te ontsluiten.

Het project heeft een eigen website, die te vinden is op digitalecollectie.nl.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 22-02-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)