Uw erfgoeddata en het semantisch web: een generiek plan van aanpak

Logo Erfgoedhuis Zuid-Holland

Er wordt al jaren gesproken over de mogelijkheden van het semantisch web. Maar hoe werkt het precies en op welke wijze kun je hier als erfgoedinstelling op inspelen? Om antwoord op deze vragen te krijgen heeft het Provinciaal Historisch Centrum van het Erfgoedhuis Zuid-Holland een concreet plan van aanpak laten ontwikkelen. Hiermee kunnen erfgoedinstellingen zelf aan de slag.  

Linked Open Data

Op het huidige web is het lastig om op een duurzame wijze de relaties tussen onderdelen van een collectie te definiëren. Door databestanden als ‘Linked Open Data’ te publiceren worden de onderlinge verbanden op een gestructureerde wijze uitgedrukt en kunnen collecties ook door computers worden ‘begrepen’. Dit biedt mogelijkheden voor bijzondere toepassingen. Zo kunnen er verbanden tussen afzonderlijke collecties worden gelegd.  Ook kan worden aangesloten bij initiatieven die nu al gebruik maken van semantische technologie, zoals de Europese portal Europeana. 

Plan van aanpak

Het Plan van aanpak is ontwikkeld door Ivo Zandhuis, deskundige op het gebied van automatisering en cultureel erfgoed. Tamara van Zwol, consulent van het Provinciaal Historisch Centrum: “We hopen dat we het abstracte begrip ‘semantisch web’ wat concrete handvaten hebben kunnen geven. Op deze wijze hopen wij instellingen te stimuleren om hun collecties optimaal te ontsluiten en te delen met een breed publiek.”

Portal Geschiedenis van Zuid-Holland

Het Erfgoedhuis Zuid-Holland ziet zelf de nodige mogelijkheden. In  2010 deed Frans van der Horst, student aan de Hogeschool van Amsterdam, voor zijn afstudeerscriptie een oriënterend onderzoek naar de mogelijkheden van het semantisch web voor de portal www.geschiedenisvanzuidholland.nl. Op deze website, die gecoördineerd wordt door het Provinciaal Historisch Centrum, is een groeiend aantal Zuid-Hollandse erfgoedcollecties te doorzoeken. In vervolg op zijn bevindingen heeft Ivo Zandhuis het Plan van aanpak opgesteld. Het Provinciaal Historisch Centrum gaat bekijken of en op welke wijze dit stappenplan geïmplementeerd gaat worden. 

Het plan van aanpak, met de titel Uw data op het Web van Data. Een beknopt plan van aanpak voor erfgoedinstellingen, is ook opgenomen in ons documentatieoverzicht.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 14-03-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)